KOMMENTAR

Raymond Johansen, Lan Marie Berg og Sunniva Holmås Eidsvoll legger frem byrådsplattformen for 2019-2023.

Kampen mot karakterbasert opptak ser ut til ende i prestisjenederlag for Oslos byråd

Gode intensjoner blir sjelden gode løsninger når det ikke finnes noe tydelig alternativ.

Publisert

I mellomkrigstiden var det mange som var misfornøyde med den relativt ferske styreformen parlamentarisme. Norge var plaget av streiker og arbeidsledighet. Økonomien var til tider begredelig. En rekke svake mindretallsregjeringer evnet ikke å gjøre noe med problemene. Men nede i Europa, der fikk Mussolini togene til å gå i rute. Hitler bygde autobahn og fikk slutt på klassekamp. Mange i Norge lot seg inspirere.

Ikke minst i Unge Høyre var det mange som mente at parlamentarismen var avleggs. Riktignok ønsket man heller ikke fascisme eller noen diktator; det var det en del åpenbare ulemper ved. Demokratiet skulle beholdes, men bare modifiseres litt, slik at alt ble så meget bedre. Budskapet ble fremført med brask og bram, uten at det noen gang ble klart hva det nøyaktig var man så for seg.

På Høyres landsmøte i 1934 fikk Unge Høyre gjennomslag for at partiet skulle sette ned en komité som blant annet skulle utrede spørsmålet om en «forfatningsmessig styrkelse av regjeringsmakten». Komitéen kom sent i gang og leverte sin innstilling enda senere. Innstillingen ble mottatt til stor applaus på Unge Høyres landsmøte i 1936, men ellers ble det tyst om den. Innstillingen hadde, som Rolf Danielsen skriver i Høyres historie, «et virkelighetsfjernt preg» og ble «et slag i luften». Den kom ikke engang opp til behandling i partiets egne organer. En ting var at forslagene ville kreve grunnlovsreformer som det ikke var noen utsikt til å få flertall for. En annen ting var at det viste seg svært komplisert å finne et praktisk gjennomførbart alternativ til det bestående. Skulle kongen få velge regjeringen slik han gjorde før 1884? Nei, dit var det ingen som ville tilbake til. Skulle det innføres et overhus etter britisk modell? Nei, det fantes jo ingen adel som kunne sitte der.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS