STATSBUDSJETT

Stor økning i formuesskatten

Samtidig foreslår å sette ned personbeskatningen for de med inntekt på under 750 000 kroner

Publisert

I dag la regjeringen frem sitt forslag til endringer i statsbudsjettet. Det er tre uker siden den nye regjeringen tiltrådte, og i løpet av denne perioden har den nye regjeringen lagt frem noen forslag til justeringer sammenliknet med den nylig avgåtte regjeringen Solberg.

En av de mest omfattende endringene som foreslås er innen skattepolitikken. Her foreslår regjeringen store økninger i formuesskatten samtidig som personbeskatningen reduseres. Regjeringen foreslår til sammen 8 justeringer i formuesskatten. De to mest omfattende endringene er å øke formuesskattesatsen 0,95 prosent og å øke verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. til 65 pst. av formuesgrunnlaget. Disse to grepene anslås å gi staten 3,7 milliarder kroner i økte inntekter fra formuesskatten. Samtidig økes bunnfradraget i formueskatten til 1,65 millioner kroner. Til sammen forventes det at de foreslåtte endringene vil gi staten om lag 4 milliarder kroner i i økte inntekter fra formuesskatten.

Samtidig foreslår regjeringen å redusere den personbeskatningen noe. Til sammen foreslår regjeringen å kreve inn om lag 400 millioner kroner mindre i skatt på inntekt for personer. De største justeringene regjeringen her legger opp til er å kreve inn 3,2 milliarder kroner mindre i inntektsskatt. De øker også både reisefradraget og fagforeningsfradraget betydelig, hvilket forventes å innebære en samlet skattelettelse på 1,2 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår også enkelte grep i retning av økt personbeskatning. Det mest virkningsfulle tiltaket er en økning i skatt på utbytte tilsvarende 3,2 milliarder kroner. I sum anslår regjeringen at grepene vil innebære at personer med inntekter på under 750 000 kroner vil få lavere skatt, mens personer med høyere inntekter vil oppleve en skatteskjerpelse.

For å lese denne saken må du være abonnent

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Minervas digitale årsabonnement til kr 799,-

Bestill her

Minervas digitale månedsabonnement til kr 99,- pr mnd,
første to uker kr 1,-

Bestill her

Minervas digitale årsabonnement + tidsskrift til kr 1249,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS